GEN01 - generátor DIR / STEP | Produkt

  • generátor signálů STEP/DIR, nastavitelná frekvence, rampa
  • Napájecí napětí: 12–24V DC / 40 mA
  • Výstupní frekvence Step: nastavitelná, max. 40kHz
  • Úroveň výstupních signálů Dir/Step: TTL

Cena: 740,00 Kč bez DPH     (895,00 Kč s DPH)    

ks

Generátor slouží k testování driverů s ovládáním pomocí signálů Step/Dir. Generátor lze také využít pro ruční ovládání driverů bez použití PC.

Výstupní signály jsou zapojeny jako otevřené kolektory. Toto zapojení umožňuje přímé propojení s driverem, které mají na vstupech optočleny. K ovládání slouží dvě ovládací tlačítka. Jedním tlačítkem ovládáme směr otáčení vpravo a druhým vlevo. Místo tlačítek se může použít i indukční spínače s výstupem otevřený kolektor NPN. Rychlost otáčení se nastavuje odporovým trimrem P1 ( Speed ). Náběhovou a doběhovou rampu nastavujeme odporovým trimrem P2 ( Rampa ). Pokud by bylo potřeba ovládat rychlost externím potenciometrem, tak je zapotřebí odporový trimr P1 z generátoru vypájet. Potenciometr se pak připojí ke svorce viz. obrázek. Na generátoru jsou umístěny dvě indikační Led. Led D1 indikuje přítomnost napájecího napětí. Led D2 indikuje stisknuté jedno ze dvou ovládacích tlačítek. Generátor je nutné napájet externím zdrojem, aby nebylo porušeno galvanické oddělení driverů. K napájení postačí napájecí adaptér 12V/100mA. Generátor je chráněn proti přepólování. Jednotlivé vývody jsou vyvedeny na šroubovací svorkovnice. Jednotlivé vývody jsou popsané přímo na plošném spoji u svorkovnic.