Převodník PWM na 0 - 10V | Produkt

  • Pro ovládání frekvenčního měniče pomocí PWM modulace z PC
  • Napájecí napětí 12VDC/10mA
  • Kmitočet PWM: 50Hz – 500Hz
  • Nastavitelná linearita převodu
  • Galvanické oddělení výstupu PC pomoci optočlenu

Cena: 376,00 Kč bez DPH     (455,00 Kč s DPH)    

ks

Nastavení linearity: V ovládacím programu nastavte základní kmitočet např. 100Hz a šířku impulsů na 50%. K výstupu připojte voltmetr a pomoci trimru nastavte výstupní napětí 5V. Potom překontrolujte výstupní napětí při změně šířky impulsů na 10% a výstupní napětí by se mělo pohybovat kolem 1V. To samé udělejte při 90% a napětí by se mělo změnit na 9V. Led dioda indikuje přítomnost napájení +12V.

Připojení k PC Na vývod označený +PWM připojte pin z LPT portu, který je nakonfigurován jako výstup PWM. Vývod označený -PWM připojit na společný vodič LPT portu GND.

Připojení k měniči +12V a GND se připojí k výstupnímu napětí na měniči. Pokud měnič nemá výstupní napětí +12V, tak je potřeba převodník napájet z jiného zdroje napětí 12V. Převodník nenapájejte z PC. Vývod 0–10V se připojí na svorku měniče pro ovládání 0–10V.