Mach3 - CNC controller | Produkt

  • Připojení stroje přes LPT port systémem STEP/DIR
  • 20 výstupních a 20 vstupních pinů
  • Podpora 6-osého řízení, standardní ISO kód
  • Ovládání vřetena, chlazení, odsávání
  • HW a SW limity, referenční body
  • Český manuál: Mach3Mill 1.84 CZ

Cena: 4 083,00 Kč bez DPH     (4 940,00 Kč s DPH)    

ks

Požadavky: Windows 2000, XP, Vista, Windows 7(32-bit), Windows 8 (pouze s interpolátorem), 1Ghz CPU, 512MB RAM

Demoverze programu je ke stažení na stránkách výrobce ArtSoft USA www.artsoftcontrols.com Demo je omezeno 500 řádky programu a hodnotou 25kHz u impulsního generátoru.

Licence je distribuována formou datového souboru generovaného výrobcem na základě objednávky, instalace se provádí zkopírováním souboru do adresáře kde je Mach3 nainstalován. Po spuštění je program v plné verzi.

Nastavení:

Select Native Units

Nastavení jednotek pro nastavení motorů. Neslouží pro nastavení jednotek G kódu!!!

Ports and Pins

Port Setup and Axis Selection

Mach3 umí obsluhovat 2 LPT porty, pokud je máte v PC, zapněte zde druhý port a napiště jeho správnou HW adresu. 

Motor Outputs

Nastavení pinů pro ovládání motorů. Toto nastavení se odvíjí podle použité elektroniky. Dir LowActive umožňuje změnit směr otáčení motoru 

Input Signals

Vstupní signály od koncových spínačů(++,–-), referenčních spínačů(Home), EmergencyStop(ES­top), sondy(Probe) a dalších 

Output Signals

Výstupní signály pro spínání vřetena, chlazení, odsávání a dalších zařízení 

Encoder/MPG's

MPG – Manual Pulse Generator – krokovací kolečko pro ruční ovládání 

Spindle Setup

Spínání vřetena a chlazení relátkem. Závislé na nastavení v Output Signals 

Motor Tuning

Nastavení motorů
Steps per – počet kroků potřebných k ujetí 1mm. = počet kroků motoru / stoupání šroubu
Velocity – maximální posuv v mm/min
Acceleration – akcelerace v mm/s2
Step Pulse – délka STEP impulsu v mikrosekundách
Dir Pulse – délka DIR impulsu v mikrosekundách

Potřeba nastavit každu osu, po nastavení jedné osy je nutno stisknout tlačítko SAVE AXIS SETTINGS, jinak se nastavení ztratí. 

General Config

Startup Modals – příkazy, které se spustí po startu. Já tam mám nastavení posuvu na F100 a 30% posuvu při ručním přejíždění Shuttle Acceleration – doba pro vykonání korekce nastavené v Backlash 

Homing/Limits

Nastavení Software limitů pro posuv stolu. Nastavení probíhá takto(v závorkách jsou konkrétní čísla pro představu): Určí se bezpečná dráha stolu (280mm) a určí se jak jej chceme rozdělit, jestli (-140 až +140) nebo (0 až +280), případně jinak… Toto se zapíše do okýnek Soft Max a Soft Min. Nyní se musí zjistit poloha referenčního spínače, nejlépe vynulovat osu a odjíždět až do místa kdy spínač sepne, tuhle vzdálenost pak napsat do okýnka Home Off. Nyní už jen stačí zvolit správný směr najíždění na referenční spínač – u mně pokud je křížek Mach jede do záporných souřadnic. Fajfka u AutoZero znamená to, že po najetí na spínač se automaticky přepíšou souřadnice na souřadnice Home Off (-130). Slow Zone je vzdálenost před SW limitem ve které začne Mach snižovat rychlost posuvu až se úplně zastaví. Nyní když nastavení uložíme je ještě potřeba omezování zapnout tlačítkem s funkcí SoftLimit Toggle (v mém .set to je tlačítko s popisem Limity). Před každým započetím práce se musí CNC zreferovat, to probíhá stisknutím tlačítka Ref. X (příp. Y/Z), nyní stroj pojede a až sepne referenční spínač tak se zastaví. Pokud načteme nějaký program, který by se nám na stroj nevešel a chceme jej spustit Mach3 automatický zahlásí, že je větší zda chceme pokračovat… Celý stroj by měl být ještě hlídán HW Limity, které odpojí motory aby nedošlo k poškození stroje.
G28 Home location – když použijeme funkci G28 tak stroj najede na tyto souřadnice. Já to používám před vypnutím stroje, aby nedošlo k tomu že stojím na druhé straně referenčního spínače a po zapnutí a zreferování mi stroj uteče na druhou stranu… 

Backlash

Nastavení nepřesností mechaniky, dá se to využít hlavně při vůli v trapézové matici. Napíše se velikost vůle pro každou osu a dole se zafajfkuje okýnko Backlash Enabled. Backlash speed určuje rychlost vymezování vůle v % oproti maximální rychlosti motoru

Případné dotazy týkající se Mach3 zasílejte na e-mail info@cncshop.cz